Over de AVG

de belangrijkste verschillen:

WBP

 • De WBP geldt alleen voor Nederland.
 • De WBP is alleen van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens.
 • In de WBP geldt alleen een meldplicht (bedrijven moeten bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens van tevoren melden).
 • De maximale boete die op grond van de WBP mag worden uitgedeeld is 20 duizend euro.

AVG

 • De AVG voor de hele Europese Unie.
 • De AVG ziet ook op de verwerker, dus op de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Uitgangspunt van de AVG is dat de persoonsgegevens van de cliënt zijn en altijd zullen blijven en dat ze enkel mogen worden verwerkt wanneer dit strikt noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden.
 • In de AVG wordt de meldplicht vervangen door een documentatieplicht. Bedrijven moeten aantonen dat gehandeld wordt in overeenstemming met de AVG, het zogenoemde show me beginsel.
 • De AVG verplicht bedrijven een register bij te houden waarin o.a. de volgende gegevens staan vermeld:
 • Naam en contactgegevens van de verwerker
 • Verwerkingsdoeleinden
 • Overzicht van de personen/instanties aan wie de privacygegevens worden verstrekt
 • De voorgenomen bewaartermijnen van de privacygegevens
 • Welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de privacygegevens zo optimaal mogelijk te beschermen
 • De maximale boete die op grond van de AVG mag worden uitgedeeld ligt veel hoger dan bij de WBP namelijk 20 miljoen euro.

Deze wet is ook van toepassing op uw website, wanneer u een contactformulier hebt, Google Analytics gebruikt, of een webshop runt. We geven graag aan wat u moet doen om te voldoen aan de nieuwe privacy-wet, hoe deze werkt  en waar u op moet letten met betrekking tot uw website.

MAAR ER

KOMT MEER

BIJ KIJKEN

Bijvoorbeeld u verandert het contract met de klant van een bewerkersovereenkomst naar verwerkersovereenkomst. De wetgever verwacht dan ook dat u vanaf 25 mei 2018 al uw informatiestromen die persoonsgegevens bevatten, goed beschermt. Van het grootste belang is dus een helder beeld welke gegevens er op dit moment bewust of onbewust worden verzameld.

Daarnaast moet u volgens de AVG zorgen dat de persoonsgegevens die u verstrekt aan derden up to date zijn. Lees hieronder hoe u gebruik maakt van de AVG-dokter om al uw dataverkeer AVG bestendig te maken.

Zorg er voor dat u met gemak uw bedrijfsprocessen AVG proof maakt en de veel hogere boetes vermijdt die vanaf 25 mei 2018 kunnen worden opgelegd.
Wanneer u de vragen van de checklist nauwgezet beantwoord dan nemen wij binnen 48 uur contact met u op. Met de gemaakte analyse kunnen wij u vertellen in hoeverre u AVG proof bent en wat u kunt doen om volledig AVG proof te worden.